8. Strukturalno modeliranje i analiza putanje

Cilj ove dvodnevne edukacije je prikazati teorijski pristup strukturalnom modeliranju i njegovu osnovnu arhitekturu uz kontinuirane vježbe i demonstracije u statističkom programu Amos, JASP i Jamovi, te prikazivanje rezultata istraživanja.

Testiranje složenih odnosa među varijablama u istraživanjima gdje imamo dva ili više kriterija zahtijevaju regresijsku analizu specifičnog oblika koji se naziva analiza putanje, što je tema koja se zasebno obrađuje u drugom dijelu edukacije.

Potrebni programi:

Amos – https://www.ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-amos-26 – probna verzija u trajanju od 30 dana od dana instalacije
JASP – https://jasp-stats.org/download/
Jamovi – https://www.jamovi.org/download.html

Planirani ishod edukacije: Kreiranje upitnika prema potrebama istraživanja u skladu sa suvremenim preporukama, te prikaz rezultata prema APA standardima.  

Predznanje: Temeljno poznavanje rada u SPSS-u, razumijevanje korelacijske i regresijske analize