1. Osnovni i suvremeni trendovi u znanosti

Ova edukacija se bavi strateškim upravljanjem znanstvene aktivnosti. Mnogi kreću u istraživanje bez strateškog promišljanja o tome što bi se trebalo istraživati. Rezultat provođenja istraživanja bez unaprijed osmišljene strategije ima vrlo male izglede za značajniji iskorak – bez obzira na kvalitetu statističke analize. Mogući ishodi ad hoc istraživanja mogu biti; a) bavljenje temom koja više nije aktualna; b) provođenjem istraživanja koja nisu od interesa šire znanstvene zajednice; c) zanemarivanje metodoloških nedostataka koji su otkriveni u prijašnjim istraživanja, te mnogi drugi razlozi zbog kojeg će rad imati umanjene izglede za objavu u relevantnijim znanstvenim časopisima. Osim toga, cilj ovog dijela edukacije je upoznati se sa 1) strukturom i pravilima pisanja znanstvenog rada, te 2) promjenjama u znanosti koje su već nastupile kao što je slanje radova na recenziju s unaprijed pripremljenim nacrtima bez provedenog istraživanja.

Planirani ishod edukacije: Planiranje i upravljanje znanstvenom djelatnosti s ciljem publiciranja radova u relevantnim znanstvenim časopisima.