2. Osnove korištenja SPSS-a, JASP i Jamovi

Ova edukacija daje uvod u korištenje SPSS-a i dva besplatna (i izuzetno kvalitetna) računalna programa za obradu podataka – JASP i Jamovi. Većina edukacije se odnosi na upoznavanje sa SPSS-om, budući da je taj program složeniji u odnosu na druga dva. Prije same edukacije nužno je instalirati sva tri programa.

 

Poveznice za instalaciju navedenih programa;

SPSS – https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-19774 – NAPOMENA: probna verzija  traje 30 dana, stoga pazite kada ćete ju instalirati

JASP – https://jasp-stats.org/download/

Jamovi – https://www.jamovi.org/download.html

Planirani ishod edukacije: Priprema baze podataka za analizu za sva tri statistička programa, te analiza osnovnih deskriptivnih statističkih analiza.