5. Multipla i hijerarhijska regresijska analiza

Regresijska analiza danas predstavlja nužni preduvjet za pisanje radova koji ispituju povezanost među varijablama, budući da su koeficijenti korelacijske analize dosta ograničeni što se tiče interpretacije i primijene. Cilj ove edukacije je predstaviti multiplu i hijerarhijsku regresijsku analizu, protumačiti razlike među njima, osvrnuti se na metodologiju i preduvjete tih analiza, te definirati prikaz rezultata.

Planirani ishod edukacije: Razumijevanje složenih oblika povezanosti između dviju ili više varijabli, te prikazivanje rezultata prema APA standardima.

Predznanje: Temeljno poznavanje rada u SPSS-u, te korelacije i regresijske analize