6. Medijacijski i moderatorski efekti

Odnosi među varijablama mogu biti višestruko determinirani relevantnim faktorima. Neke dobre istražene teme više ne zahtijevaju propitivanje povezanosti između dva ili više fenomena, već zahtijevaju kompleksniju analizu povezanosti koji obuhvaćaju pitanja poput; zašto su dvije varijable (ili više njih) povezane; u kojim uvjetima su varijable međusobno povezane; jesu li varijable povezane na isti način kod različitih grupa ispitanika/subjekata, i slično. Za ovu edukaciju je potrebno instalirati besplatni dodatak SPSS-u koji se može pronaći na poveznici: http://www.processmacro.org/download.html

Planirani ishod edukacije: Razumijevanje složenih oblika povezanosti između dviju ili više varijabli, te prikazivanje rezultata prema APA standardima.

Predznanje: Temeljno poznavanje rada u SPSS-u, te korelacijske, multiple i hijerarhijske regresijske analize