4. Korelacijska i regresijska analiza

Analiza kovarijance i korelacije je temelj za razumijevanje mnogih suvremenih statističkih analiza. Bez temeljnog razumijevanja logike mjerenja povezanosti, nije moguća nadogradnja znanja u području regresijske analize ili strukturalnog modeliranja. Cilj edukacije je obuhvatiti sve relevantne aspekte mjerenja povezanosti među varijablama, te upoznati se s osnovnim modelom multiple linearne regresije.

Planirani ishod edukacije: Razumijevanje mjera povezanosti, osmišljavanje istraživanja prigodnog za mjere povezanosti, interpretacija različitih indeksa povezanosti, te prikaz rezultata prema APA standardima.

Predznanje: Temeljno poznavanje rada u SPSS-u, te poznavanje osnovnih pokazatelja deskriptivne statistike