7. Eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza

Svako istraživanje mora biti provedeno adekvatnim mjernim instrumentom. Posljedice korištenja nedovoljno dobrih instrumenata (upitnika ili anketa) su nejasni rezultati i povećana vjerojatnost krivog tumačenja hipoteza ili izostanak ikakvog efekta. Cilj ove dvodnevne edukacije je objasniti temeljnu logiku faktorske analize, opisati metodologiju takvog istraživanja i prikazati dobre primjere prakse kako se faktorska analiza provodi i kako prikazuje u radovima.

Konfirmatorna faktorska analiza služi ispitivanju mjernih karakteristika već kreiranih upitnika/anketa s kojima se planira provesti istraživanje. Logičan je nastavak na eksploratornu faktorsku analizu, te je već odavno postala standard u društvenim znanostima. Osim klasične konfirmatorne faktorske analize, objasnit će se osnovna obilježja i logika mjerne invarijantnosti koja nudi mogućnost vrlo preciznog ispitivanja različitih parametara latentnih modela u okviru konfirmatorske faktorske analize. Osim faktorske analize, jedan manji dio edukacije će bit posvećen različitim oblicima ispitivanja pouzdanosti. Napravit će se i prikaz rada u tri statistička programa Amos, JASP i Jamovi.

 

Potrebni programi:

Amos – https://www.ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-amos-26 – probna verzija u trajanju od 30 dana od dana instalacije

JASP – https://jasp-stats.org/download/

Jamovi – https://www.jamovi.org/download.html

 

Planirani ishod edukacije: Kreiranje upitnika prema potrebama istraživanja u skladu sa suvremenim preporukama, te prikaz rezultata prema APA standardima.  

Predznanje: Temeljno poznavanje rada u SPSS-u, razumijevanje korelacijske i regresijske analize