3. Eksperimentalni nacrti – t-test i ANOVA

Neke teme se ne mogu ispitati anketom ili upitnicima, već ih je potrebno ispitati opažanjem u prirodnim ili laboratorijskim uvjetima. Za ekonomiju i sociologiju je uobičajenije pristup promatranja u prirodnim uvjetima, dok se u pedagogiji i psihologiji mogu lakše provoditi eksperimenti u laboratorijskim uvjetima. Sadržaj ove dvodnevne edukacije obuhvaća metodologiju vezanu uz statističke analize; t-test za zavisne i nezavisne uzorke; jednosmjerne i višesmjerne ANOVA-e za zavisne i nezavisne uzorke, mješovite nacrte ANOVA-e,  te MANOVA-u. Doduše, MANOVA-u nećemo raditi, već će se ukratko obrazložiti zašto se ne bi trebala koristiti.

Planirani ishod edukacije: Osmišljavanje metodoloških nacrta u kojima bi se ispitivale razlike u aritmetičkim sredinama, te upoznavanje širokog raspona metodoloških nacrta i njima odgovarajućih analitičkih postupaka.

Predznanje: Temeljno poznavanje rada u SPSS-u, te poznavanje osnovnih pokazatelja deskriptivne statistike