9. Analiza krivulje latentnog rasta

Cilj ove jednodnevne edukacije je prikazati analizu podatka dobivenih iz longitudinalnih istraživanja – analize latentne krivulje rasta.

Tijekom edukacije će biti predstavljeni najvažniji pojmovi i principi interpretacije rezultata, te će biti objašnjeni nužni minimalni zahtjevi potrebni za prikupljanje podataka koji bi bili pogodni za ovu analizu.

Planirani ishod edukacije: Mogućnost analiziranja longitudinalnih podataka.

Predznanje: Korištenje Amosa, strukturalno modeliranje i konfirmatorna faktorska analiza