Kalendar edukacija

Dostupni termini

Kalendar edukacija

Termini

2025

Edukacija

Petak

15:00 – 20:00

31.01.

1. Osnovni i suvremeni trendovi u znanosti

Subota

9:00 – 14:00

01.02.

2. Osnove SPSS-a, JASP i Jamovi (deskriptivna statistika)

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

07.02.

08.02.

3. Eksperimentalni nacrti – t-test i ANOVA-e

Petak

15:00 – 20:00

14.02.

4. Korelacijska i regresijska analiza

Subota

9:00 – 14:00

15.02.

5. Multipla i hijerarhijska regresijska analiza

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

21.02.

22.02.

6. Medijacijski i moderatorski efekti

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

14.03.

15.03.

7. Eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

21.03.

22.03.

8. Strukturalno modeliranje i analiza putanje

Petak

15:00 – 20:00

28.03.

9. Latentna krivulja rasta