O edukaciji

Cijena programa

– Sve cijene su izražene u eurima

– Potvrdu o uplati je potrebno dostaviti kao dokaz rezervacije.

– Plaćanje je moguće u dvije mjesečne rate samo u slučaju ako polaznik/ca odabere pohađati cijeli program.

– Plaćanje se vrši prema predračunu kojeg ćete dobiti u roku od tri radna dana od dana prijave.

Cijena programa Dino Krupić

 

Sati

Redovna cijena

(prijava do 22.01.2024.)

Rana prijava

(do 01.01.2024.)

1. Osnovni i suvremeni trendovi u znanosti

6

60

50

2. Osnove SPSS-a, JASP i Jamovi (deskriptivna statistika)

6

60

50

3. Eksperimentalni nacrti – t-test i ANOVA-e

12

120

100

 

   

Paket I. – Znanost – programi – testiranje razlika (1 + 2 + 3)

24

210

180

 

 

 

 

4. Korelacijska i regresijska analiza

6

70

60

5. Multipla i hijerarhijska regresijska analiza

6

70

60

6. Medijacijski i moderatorski efekti

12

140

120

 

   

Paket II. – Mjere povezanosti i složeni odnosi među varijablama (4 + 5 + 6)

24

250

210

 

 

 

 

7. Eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza

12

160

150

8. Strukturalno modeliranje i analiza putanje

12

160

150

9. Analiza krivulje latentnog rasta

6

80

70

 

   

Paket III. – Latentni modeli (7 + 8 + 9)

30

350

330

 

 

 

 

Cijeli program

78

750

650