Statistika

Norvel statistics post cover

Strukturalno modeliranje

Strukturalno modeliranje je spoj analize putanje (ili analize traga, eng. path analysis) i faktorske analize. Služi ispitivanju kompleksnih odnosa među varijablama u kojima možemo imati više prediktora i (za razliku od regresijskih analiza) više kriterijskih varijabli. Nadalje, moguće je ispitivati i moderatorske i medijacijske odnose u modelu. Povrh toga, ne…
Read More
Norvel statistics post cover

Faktorska analiza

Vrlo često sam svjedočio (i još uvijek svjedočim) radovima u kojima su autori za potrebe istraživanja konstruirali vlastiti upitnik ili anketu, te arbitrarno zbrojili odgovore na nekim pitanjima i izrazili ih kao mjeru nekog konstrukta. To je, bez provedbe faktorske analize, statistički, metodološki i znanstveno – neopravdano. Naime, ne mogu…
Read More
Norvel statistics post cover

Moderatorska regresijska analiza

Istraživanja provedena do 1984. i seminalnog rada Kenny i Barona su se većinom bazirala na ispitivanju povezanosti putem običnih korelacijskih koeficijenata. Nakon njihova rada nastala je ekspanzija istraživanja u kojima su se ispitivale puno složenije hipoteze. Na primjer, može nas zanimati čini li nas novac (iskazan u mjesečnim primanjima) sretnijima…
Read More
Norvel statistics post cover

Korelacija

Što je korelacija i vrste korelacija Kada ispitujemo jesu li neke dvije varijable povezane, tad govorimo o korelaciji. Cilj ispitivanja povezanosti je dokazati da li rast vrijednosti u jednoj varijabli prati rast (ili pad) vrijednosti u drugoj varijabli. Na primjer, možemo postaviti pitanje da li djeca koja provode više vremena…
Read More
Norvel statistics post cover

Kako pisati znanstveni članak

Najčešći problem s kojim se znanstvenici suočavaju na samom početku karijere je – pisanje znanstvenog članka.  Za razliku od drugih stilova pisanja, akademsko pisanje je vrlo striktno propisano i ima vrlo jasna – pisana i nepisana pravila. Struktura znanstvenog članka Kako bi se uvelo reda u način akademskog pisanja, postoji…
Read More