Dino Krupić/Norvel Statistics

Norvel statistics post cover

Strukturalno modeliranje

Strukturalno modeliranje je spoj analize putanje (ili analize traga, eng. path analysis) i faktorske analize. Služi ispitivanju kompleksnih odnosa među varijablama u kojima možemo imati više prediktora i (za razliku od regresijskih analiza) više kriterijskih varijabli. Nadalje, moguće je ispitivati i moderatorske i medijacijske odnose u modelu. Povrh toga, ne…
Read More
Norvel statistics post cover

Faktorska analiza

Vrlo često sam svjedočio (i još uvijek svjedočim) radovima u kojima su autori za potrebe istraživanja konstruirali vlastiti upitnik ili anketu, te arbitrarno zbrojili odgovore na nekim pitanjima i izrazili ih kao mjeru nekog konstrukta. To je, bez provedbe faktorske analize, statistički, metodološki i znanstveno – neopravdano. Naime, ne mogu…
Read More
Norvel statistics post cover

Medijacija i medijacijski efekt

Medijacijski efekt (baš kao i moderatorski efekt), je izrazito interesantan u istraživanjima. Također se ispituje regresijskim analizama, baš kao i moderatorski efekt. Međutim, interpretacija medijacije se dosta razlikuje u odnosu na moderatorski efekt. Dok moderatorski efekt može odgovoriti postoji li ista ili različita povezanost dviju (ili više) varijabli na različitim…
Read More
Norvel statistics post cover

Moderatorska regresijska analiza

Istraživanja provedena do 1984. i seminalnog rada Kenny i Barona su se većinom bazirala na ispitivanju povezanosti putem običnih korelacijskih koeficijenata. Nakon njihova rada nastala je ekspanzija istraživanja u kojima su se ispitivale puno složenije hipoteze. Na primjer, može nas zanimati čini li nas novac (iskazan u mjesečnim primanjima) sretnijima…
Read More
Norvel statistics post cover

Korelacija

Što je korelacija i vrste korelacija Kada ispitujemo jesu li neke dvije varijable povezane, tad govorimo o korelaciji. Cilj ispitivanja povezanosti je dokazati da li rast vrijednosti u jednoj varijabli prati rast (ili pad) vrijednosti u drugoj varijabli. Na primjer, možemo postaviti pitanje da li djeca koja provode više vremena…
Read More
Norvel statistics post cover

Kako pisati znanstveni članak

Najčešći problem s kojim se znanstvenici suočavaju na samom početku karijere je – pisanje znanstvenog članka.  Za razliku od drugih stilova pisanja, akademsko pisanje je vrlo striktno propisano i ima vrlo jasna – pisana i nepisana pravila. Struktura znanstvenog članka Kako bi se uvelo reda u način akademskog pisanja, postoji…
Read More