Strukturalno modeliranje

Norvel statistics post cover

Strukturalno modeliranje je spoj analize putanje (ili analize traga, eng. path analysis) i faktorske analize.

Služi ispitivanju kompleksnih odnosa među varijablama u kojima možemo imati više prediktora i (za razliku od regresijskih analiza) više kriterijskih varijabli. Nadalje, moguće je ispitivati i moderatorske i medijacijske odnose u modelu. Povrh toga, ne koriste se (ali mogu po potrebi) bruto rezultati mjernih instrumenata, već latentni, tj. faktorski bodovi koji predstavljaju varijable u modelu.

Zadnjih nekoliko desetljeća postaju standard u društvenim istraživanjima. Međutim, da bi se ova analiza mogla koristiti u istraživanjima, potrebno je dobro poznavanje (i razumijevanje) regresijske i faktorske analize. Postoje određeni zahtjevi koji se moraju poštivati prilikom osmišljavanja istraživanjima kako bi prikupljeni podaci bili adekvatni za ovakvu vrsta analize.

Nadalje, interpretacija ovakvih modela može biti vrlo složena, pa bi bilo dobro poznavati teoriju u podlozi ove statističke analize prije nego li se počne primjenjivati u praksi. Edukacija uključuju najprije teorijski dio, a zatim i praktični dio u kojem se koriste baze na kojima uvježbavamo postavljanje modela i interpretaciju rezultata.