Medijacija i medijacijski efekt

Norvel statistics post cover

Medijacijski efekt (baš kao i moderatorski efekt), je izrazito interesantan u istraživanjima. Također se ispituje regresijskim analizama, baš kao i moderatorski efekt. Međutim, interpretacija medijacije se dosta razlikuje u odnosu na moderatorski efekt. Dok moderatorski efekt može odgovoriti postoji li ista ili različita povezanost dviju (ili više) varijabli na različitim uzorcima, medijacija pokušava objasniti zašto su neke dvije (ili više) varijabli povezane.

Primjer takvog istraživačkog pitanja bi mogao biti da li a) viša mjesečna primanja doprinose većem stupnju zadovoljstva životom jer b) omogućuju pojedincima kvalitetnije provođenje slobodnog vremena.

Prvi dio (a) pitanja predstavlja običnu povezanost u kojoj ispitujemo postoji li korelacija između mjesečnih prihoda i zadovoljstva životom.

Drugi dio se odnosi na pretpostavljeni razlog zbog kojih su te dvije varijable povezane.

Prema ovoj izmišljenoj hipotezi, pretpostavljamo da pojedinci s većim primanjima su ujedno i zadovoljniji u životu zato što su u mogućnosti kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme (npr. baviti se hobijima, putovanjima, itd…). Varijabla koja nastoji objasniti povezanost drugih varijabli naziva se – medijacijskom varijablom.

Naravno, kao i kod ANOVA, moguće je i kombinirati ova dva pristupa analizi. Tad govorimo o tzv. moderatorsko-medijacijskim modelima u kojima provjeravamo vrijedi li isto objašnjenje povezanosti neke dvije (ili više) varijabli na različitim poduzorcima. Na primjer, moguće je dokazati da se žene s većim primanjima osjećaju zadovoljnije, jer kvalitetnije provode slobodno vrijeme, dok isto obrazloženje ne vrijedi na poduzorku muškaraca. Iako već na prvo čitanje ovakav model djeluje komplicirano, ovo predstavlja tek najosnovniji model moderatorsko-medijacijskog odnosa većeg broja varijabli. Međutim, upravo ovako složena istraživačka pitanja su vrlo tražena u međunarodnim priznatim znanstvenim časopisima.

Predavanje o medijacijskim, moderatorskim i moderatorsko-medijacijskim efektima u sklopu ovog programa je bazirano na razumijevanju logike ovakvih analiza, izvođenju u programima, te interpretaciji rezultata.