Što je multipla regresijska analiza?

Norvel statistics post cover

Kad nas zanima mogućnost predviđanja nekog važnog ishoda (npr. zdravstvenog statusa pacijenta), nije dovoljno uzeti u obzir samo jedan aspekt. Npr. zdravlje osobe se zasigurno može predvidjeti na temelju informacije da li osoba puši ili ne. Međutim, daleko je to od svih faktora koji doprinose zdravlju. Drugi faktori koji mogu predvidjeti zdravstveni status mogu biti težina, prehrambene navike, stil života, genetske predispozicije, itd… Svi ti faktori u regresijskoj analizi predstavljaju prediktore na temelju kojih pokušavamo predvidjeti neki važni kriterij ili ishod (u ovom primjeru zdravstveno stanje pojedinca). Kad imamo veći broj prediktora kojim se pokušava predvidjeti (ili objasniti) jedan kriterij tad koristimo multiplu regresijsku analizu. Ako bismo imali samo jedan prediktor, tad bismo koristili jednostavnu regresijsku analizu koja se ne razlikuje mnogo od obične korelacijske analize.

Zbog čega se mora koristiti multipla regresijska analiza ako imamo više prediktora, a ne samo više korelacijskih analiza? Najčešće su prediktori međusobno povezani. Na primjer, osoba koja se bavi sportom ima veću vjerojatnost da pazi na prehranu, ne puši, ne konzumira alkohol, te se redovito kreće. Svi ti prediktori bi mogli biti povezani i na taj način zamagljivati doprinos pojedinog prediktora u predikciji (ili objašnjenju) zdravstvenog stanja pojedinca. Multipla regresijska analiza nudi mogućnost izračuna relativnog doprinosa pojedinog prediktora u predikciji (objašnjenju) zdravstvenog statusa pojedinca.