Edukacija

Statistika, metodologija i znanost: Osnovne i napredne teme

1
paketa edukacija
1
sati predavanja
Voditelj

Doc. dr. sc. Dino Krupić

Program edukacije iz statistike i metodologije

O Edukaciji

Edukacije su oblikovane na temelju dugogodišnjeg iskustva predavača iz područja metodologije i psihometrije.

Cilj ovih edukacija je dati uvid u mogućnosti analiziranja podataka, te predstaviti istraživačke nacrte radova koji su adekvatni za prestižn(ij)e znanstvene časopise.

Program nije baziran na matematičkim izvodima formula statističkih analiza, već se bazira na konceptualnom razumijevanju statistike i metodologije, što je sasvim dovoljno za snalaženje s programima za statističku obradu podataka.

Tijekom edukacije se prikazuju dobri i loši primjeri prakse, naglašavaju najčešće pogreške koje mogu dovesti do niže kvalitete znanstvenih radova, te samim time, njihove manje konkurentnosti.

Vizija

Kontinuirano pratiti suvremene trendove u statistici i metodologiji, te nuditi široki izbor edukacija za naprednije statističke analize.

Misija

Poticati znanstvenu izvrsnost edukacijama i usavršavanjima koje prate suvremene trendove u znanosti, statistici i metodologiji.

Pogledajte program edukacije
O voditelju

Doc. dr. sc. Dino Krupić

Od 2014. predajem statistiku i metodologiju na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Nakon stečenog doktorata pohađao sam veći broj edukacija iz područja statistike i metodologije (npr. Mplus Cambridge Course), ali i držao velik broj edukacija na znanstvenim konferencijama i u sklopu programa cjeloživotnog učenja. Od 2024. odlučio sam provoditi samostalno program koji je opisan na ovoj stranici. 

Objavio sam veći broja radova objavljenih u Q1 i Q2 časopisima i poglavlja u priručnicima izdavača poput Cambridge University Press, te sam suurednik sveučilišnog udžbenika Personality and intelligence: The Psychology of Individual Differences za izdavača Oxford University Press.

Na samom početku moje akademske karijere, nagrađen sam za znanstveni doprinos 2014. i 2017. na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

O edukaciji

Prijave

Prijava se smatra službenom tek nakon uplate iznosa za edukaciju. Da biste iskoristili pogodnosti rane prijave, potrebno je izvršiti uplatu do naznačenog datuma (01.12.2024.).

Kad broj prijava prijeđe maksimalni polaznika, obrazac za prijavu će se zatvoriti. Stoga, dok god vidite aktivan obrazac, grupa nije popunjena, što znači da se još stignete prijaviti.

Dostupni termini

Kalendar edukacija

Termini

2025

Edukacija

Petak

15:00 – 20:00

31.01.

1. Osnovni i suvremeni trendovi u znanosti

Subota

9:00 – 14:00

01.02.

2. Osnove SPSS-a, JASP i Jamovi (deskriptivna statistika)

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

07.02.

18.02.

3. Eksperimentalni nacrti – t-test i ANOVA-e

Petak

15:00 – 20:00

14.02.

4. Korelacijska i regresijska analiza

Subota

9:00 – 14:00

15.02.

5. Multipla i hijerarhijska regresijska analiza

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

21.02.

22.02.

6. Medijacijski i moderatorski efekti

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

14.03.

15.03.

7. Eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza

Petak

Subota

15:00 – 20:00

9:00 – 14:00

21.03.

22.03.

8. Strukturalno modeliranje i analiza putanje

Petak

15:00 – 20:00

28.03.

9. Analiza krivulje latentnog rasta

O edukaciji

Cijena programa

Cijene su ostale iste u odnosu na prošlu godinu, jedina je razlika što više ne nudimo pojedinačne edukacije, već je program podijeljen u tri veće cjeline, tj. pakete. Stoga, možete se odlučiti za pojedini paket(e) ili cijeli program.

Paket I. uključuje a) osnovne i suvremene trendove u znanosti, b) osnove SPSS-a, JASP-a i Jamovi-ja (deskriptivna statistika), te c) eksperimentalni nacrti – t-test i ANOVA-e u trajanju od 24 sata, a iznosi 240 , dok u ranoj prijavi (do 01.12.2024.) iznosi 200 € (popust 40 €).

Paket II. uključuje a) korelacijsku i regresijsku analizu, b) multiplu i hijerarhijsku regresijsku analizu, te c) medijacijske i moderatorske efekte u trajanju od 24 sata, a iznosi 280 €, dok u ranoj prijavi (do 01.12.2024.) iznosi 240 € (popust 40 €).

Paket III. uključuje a) Eksploratornu i konfirmatornu faktorsku analizu; b) Strukturalno modeliranje i analizu putanje; c) Analizu krivulje latentnog rasta u trajanju od 30 sati, a iznosi 400 €, dok u ranoj prijavi (do 01.12.2024.) iznosi 360 € (popust 40 €).

Cijeli program (sva tri paketa zajedno) iznose 750 € (popust od 170 €), a u ranoj prijavi 650 € (popust od 270 €).

 

– Potvrdu o uplati je potrebno dostaviti kao dokaz rezervacije.

– Plaćanje je moguće u dvije mjesečne rate samo kod plaćanja cijelog programa.

– Plaćanje se vrši prema predračunu kojeg ćete dobiti u roku od tri radna dana od dana prijave.

Korisni savjeti

Kako Vam edukacija može najviše koristiti

Za praćenje edukacije (koja se izvodi isključivo na daljinu) potrebno je vlastito računalo s instaliranim programima za statističku obradu podataka.

Budući da u svojim edukacijama ističem važnost interakcije s polaznicima, snimanje nije moguće.

Kako biste od edukacija imali najveću korist, zamolio bih Vas da pročitate iduće savjete;

Pobrinete se da imate kvalitetnu internet vezu kako ne biste imali problem sa spajanjem ili praćenjem edukacije na Zoom-u.

Bilo bi idealno imati dva ekrana, jedan za praćenje edukacije, a drugi za statističke analize. Najbolje bi bilo ako biste imali računalo spojeno s još jednim monitorom (ako ga možete posuditi od nekoga za vrijeme trajanja edukacije). Međutim, ako nemate na raspolaganju dva računala ili ekrana, neće biti problem pratiti edukaciju s jednim računalom i ekranom. Tijekom edukacija ću pratiti Vaš tempo rada i njemu se prilagođavati.

 

Pratite nastavu bez ometanja. Predviđeno je vrijeme za Vaša pitanja, komentare i dodatna pojašnjenja, ali ne i ponavljanje određenog gradiva kojeg ste propustili u trajanju od npr. 20 ili više minuta. Naime, ako propustite određeni dio edukacije, nećemo biti u mogućnosti vraćati se na gradivo budući da je program osmišljen u striktnom vremenskom okviru. Vraćanjem na pojedine teme koje ste propustili bi onemogućilo prikazivanje cijelog sadržaja predviđenog u sklopu edukacije, te narušavalo dinamiku nastave na razini grupe.

Moguće je odabrati pojedine edukacije, no pri odabiru edukacije molim da provjerite imate li nužna predznanja. Ova informacija Vam stoji u opisu svake edukacije. Bez tih potrebnih predznanja postoji velika vjerojatnost da Vam sadržaj edukacije neće biti razumljiv, pa samim time edukacija Vam neće biti korisna – a to je nešto što bismo htjeli izbjeći pod svaku cijenu!

Predavaču ovih edukacija je bilo potrebno pet godina sustavnog učenja statistike i metodologije tijekom studija, desetak godina usavršavanja na edukacijama poput ovih i čitanja brojnih knjiga i znanstvenih članaka, te u konačnici, istraživačko iskustvo u osmišljavanju i provedbi istraživanja u kojima je sve te analize koristio.

Naučiti sve detalje svih analiza nije moguće u sklopu ovih 78 sati. Ne postoji osoba koja može u tako kratko vrijeme detaljno pojasniti sve navedene statističke analize. Ono što ova edukacija nudi je uvod u metodologiju i statistiku koja je dovoljna za izravnu primjenu, te konceptualno razumijevanje pojedinih analiza dovoljnih za znanstveni rad.

Stoga, nakon ove edukacije moći ćete koristiti analize, ali ne i biti ekspert koji će biti u stanju izvoditi i najsloženije inačica analiza koje ćemo raditi na edukacijama. Da biste izvukli maksimalnu korist od ovih edukacija, dobro bi bilo konzultirati se s literaturom u vezi ovih analiza nakon edukacija i nastaviti se usavršavati tijekom svoje znanstvene karijere.

Jedan izvrstan prikaz korištenja SPSS statističkog programa i objašnjenja statistike iz 2019. imate u knjizi Jasne Horvat i Josipe Mijoč - Istraživački SPaSS 

Nešto stariju, ali i dalje vrijednu knjigu Borisa Petza Osnovne statističke metode za nematematičare možete potražiti Knjiga sadrži i teorijski dio o statistici, ali i također i prikaz rada u SPSS-u. 

Savjetujem i jednu vrlo zanimljivu knjigu pod naslovom Vodić kroz statistiku za autostopere  autora Olivera Toškovića. Knjiga je izvrsno napisana i s ovom knjigom će vam biti lakši ulazak u svijet statistike. Autor koristi duhovit i koncizan stil pisanja, a često koristi naslove popularnih pjesama, filmova i knjiga kako bi opisao koncepte iz statistike. 

Konačno, jedan dio edukacija sam obradio u knjizi Personality and Intelligence: Psychology of Individual Differences  u poglavljima 20, 21 i 22. 

Savjetujem da konzultirate sve navedene knjige i imate ih doma na policama kako bi ste ih imali pri ruci kad Vam zatreba. Naime, knjige iz statistike nisu ljubavni romani koji se pročitaju u jednom danu i zaborave. Knjige iz statistike se trebaju čitati u "malim zalogajima", te svako malo iz se treba ponovno čitati kako biste osvježili znanje. 

O edukaciji

Često postavljana pitanja

Ne. Neparametrijska statistika se koristi onda kada je kvaliteta podataka toliko loša da se ne mogu koristiti parametrijski postupci. Program ovih edukacija ne sadrži prikaz neparametrijskih statističkih postupaka, već umjesto toga stavlja naglasak na pažljivo prikupljanje podataka (tj. metodologiju) adekvatno za primijenu suvremenih statističkih analiza. 

Ne, nije potrebno poznavati matematičku osnovu statističkih analiza kako biste mogli pratiti edukacije u sklopu ovog programa.

Analize radimo samo u sklopu većih znanstvenih projekata i to ne u fazi kada su podaci već prikupljeni. Analize za izradu doktorske disertacije, pojedinačna istraživanja i slično ne radimo. 

Međutim, cilj ovih edukacija je osnažiti istraživački potencijal znanstvenika koji će moći samostalno pripremiti istraživanje i bazu podataka, te adekvatno analizirati i interpretirati rezultate. Stoga, umjesto plaćanja usluge za jednu analizu, savjetujemo usavršavanje.

Ne, programi SPSS, Jamovi i JASP su sasvim dovoljni za veliku većinu statističkih analiza koji se primijenjuju u društvenim i humanističkim znanostima. JASP i Jamovi su izvrsni programi koji se oslanjaju na R za kojeg se smatra da je najbolji program za statističku obradu podataka. SPSS je još uvijek najbolji program za pripremu baze podataka koju treba analizirati. Kad ga JASP ili Jamovi budu pretekli i u tom segmentu, SPSS se planira izbaciti iz edukacija.

Da, za grupu od 5 ili više polaznika se formira jedan račun (iz računovodstvenih razloga) i moguće je ostvariti dodatni popust od 10% na ukupan iznos. Npr. ako se grupa prijavi mjesec dana prije početka edukacije, obračunat će se umanjena cijena zbog ranije prijave, pomnožiti s brojem polaznika, te na taj iznos uračunati dodatni popust od 10%. No, popust se može ostvariti za uplatu s jednog računa (tj. za jednog platitelja), a ne zasebnim računima.

Pristupnici koji žele ponovno pratiti edukaciju koju su ranije slušali mogu ostvariti popust od 50%. Ne možemo Vam pružiti besplatno, jer bi tada imali prevelike grupe, pa bi novim polaznicima bilo teže pratiti edukacije. Stoga, možemo Vam maksimalno izaći u susret s 50% popusta na bilo koji paket odaberete (a da ste ga ranije slušali na mojim prethodnim edukacijama). 

Paketi sadrže niže cijene u odnosu na zbroj pojedinih tema koje sačinjavaju taj paket. Nije moguće birati ili kreirati vlastite kombinacije. Dakle, možete odabrati samo ponuđene pakete od tri teme navedene u tablici s popisom edukacija.

Prije smo imali tu mogućnost, ali sada smo prešli na isključivo online edukacije. 

Postoji mogućnost, no samo ako je riječ o dovoljno velikom broju polaznika, te o drugim stvarima o kojima bi se trebali dogovoriti.  

Nakon edukacije ćete primiti potvrdu o pohađanju edukacije u digitalnom formatu koju si kasnije možete printati. ECTS bodovi se ne dobivaju u sklopu ove edukacije, što znači da nakon odslušane edukacije nema provjere znanja.

Budući da se na temelju uplate vrši procjena slobodnih mjesta, povrat sredstava nije moguć. Također, povrat sredstava i storniranje računa predstavlja knjigovodstvenu komplikaciju koju bismo rado htjeli izbjeći. Stoga, molim Vas da prilikom prijave vodite računa o mogućnosti pohađanja edukacije prema unaprijed navedenom rasporedu. Nemojte se prijavljivati ako mislite da u predviđenom vremenu nećete moći pratiti edukaciju za koju ste zainteresirani. 

Nema sadržaja koji Vam treba?

Ako ne pronalazite edukacije koje Vam trebaju, potražite ih na ovim korisnim poveznicama.

Newsletter